• سال نو مبارک
  -

 • « همايش ملي نقد عملكرد دولت يازدهم در حوزه سلامت »
  .

 • از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از وزیر، معاونین و همه کسانی که در این زمینه تلاش می کنند قدردانی می‌کنیم
  تقدیر رئیس جمهور از تلاشهای حوزه سلامت: از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از وزیر، معاونین و همه کسانی که در این زمینه تلاش می کنند قدردانی می‌کنیم

 • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که رئیس جمهور مبتکر طرح تحول سلامت است، گفت: مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی از طرح تحول سلامت حمایت کرده اند.
  دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به استان فارس و شهرستان خرامه، در نشست شورای اداری این شهر ستان حضور یافت و تاکید کرد: جهت گیری اقدامات و فعالیت ها باید به سمت خدمت به مردم مناطق محروم باشد .

 • مردم باید بتوانند در کوتاه مدت ثمرات سفر و نتیجه عملیاتی شدن تصمیم ها را ببینند/ پزشک خانواده سامان بیشتری می یابد
  دکتر هاشمی در سفر به استان فارس با حضور در چندین شهرستان و منطقه کم برخوردار از نزدیک در جریان روند برنامه تحول نظام سلامت به ویژه پزشک خانواده قرار گرفت و برای حل برخی مشکلات موجود تصمیماتی اتخاذ کرد.

 
 کتابها
گزارش ها
مقالات
مجله حکیم
Iranian Journal Of  Public Health
موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مرکز تحقیقات  بهره برداری از دانش سلامت
مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت