• وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که رئیس جمهور مبتکر طرح تحول سلامت است، گفت: مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی از طرح تحول سلامت حمایت کرده اند.
  دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به استان فارس و شهرستان خرامه، در نشست شورای اداری این شهر ستان حضور یافت و تاکید کرد: جهت گیری اقدامات و فعالیت ها باید به سمت خدمت به مردم مناطق محروم باشد .

 • مردم باید بتوانند در کوتاه مدت ثمرات سفر و نتیجه عملیاتی شدن تصمیم ها را ببینند/ پزشک خانواده سامان بیشتری می یابد
  دکتر هاشمی در سفر به استان فارس با حضور در چندین شهرستان و منطقه کم برخوردار از نزدیک در جریان روند برنامه تحول نظام سلامت به ویژه پزشک خانواده قرار گرفت و برای حل برخی مشکلات موجود تصمیماتی اتخاذ کرد.

 • پیشرفت های حوزه علوم پزشکی کشور قابل مقایسه با کشورهای منطقه نیست
  وزیر بهداشت گفت: پیشرفت های حوزه علوم پزشکی کشور بعد از انقلاب اسلامی با بسیاری از کشورهای منطقه که مانند کشور ما تجربه جنگ، تحریم و وجود دشمنان بین المللی را نداشته اند، قابل مقایسه نیست.

 • رئیس‌جمهوری: طرح تحول نظام سلامت تکمیل می‌شود
  رئیس‌جمهوری در جشن بیمه سلامت همگانی، پوشش همگانی بیمه سلامت در ایران اسلامی را تحقق یکی از آرزوهای دیرینه دانست و تصریح کرد: بی‌تردید کشور، توسط اراده مردم اداره شده و چرخ جامعه با دستان پرتوان مردم به حرکت درمی‌آید و دولت‌ها وقتی موفق هستند که بتوانند مردم را به‌خوبی نمایندگی کنند.

 • توجه ویژه ای به سلامت و امور مردم در دولت تدبیر و امید وجود دارد
  دکتر هاشمی با بیان این که رییس جمهوری در اجرای طرح تحول سلامت و بیمه همگانی مصمم است، گفت: می توانیم آقای دکتر روحانی را رییس جمهور سلامت محور بنامیم و توجه ویژه ای به سلامت و امور مردم در دولت تدبیر و امید وجود دارد.

 
 کتابها
گزارش ها
مقالات
مجله حکیم
Iranian Journal Of  Public Health
موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مرکز تحقیقات  بهره برداری از دانش سلامت
مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت